Kuvia vaalikiertueeltani

Niina on piin kova bisnesnainen, jolla on sydän paikallaan ja näkemystä tulevaan.

Niina Minkkinen on mutkaton!

Kysymyksiä ja vastauksia kentältä:

Korostan aina jatkuvaa vuorovaikutusta myös politiikassa, koska vain keskustelemalla ja aidosti kuuntelemalla saamme yhdessä luotua toimivaa, turvallista ja kannustavaa Helsinkiä. Olemme vaalitiimini kanssa kiertäneet eri puolilla Helsinkiä ahkerasti kyselemässä helsinkiläisten kuulumisia ja haluankin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat jakaneet sekä huolensa kaupungin asioista että kertoneet ilon aiheista. Olen koostanut tähän sivulleni esiin tulleita huolenaiheita ja ajatuksiani niiden parantamiseksi.

SOTE

Kysymys: ”Sote ja ikäihmisten palvelujen taso. Miten turvaamme ne tulevaisuudessa? Sinun pitää vaatia palvelutalossa perusasioiden toimiminen iäkkäälle äidille. Miten ne vanhukset, joiden asioita ei kukaan aja eteenpäin? Vaadi muutosta huonontuneeseen tilanteeseen.”

Niina: Kokoomus vastustaa yksiselitteisesti hallituksen esitystä sote-uudistukseksi, sillä siinä ei huomioida alueiden erityistarpeita lainkaan, vaan rikotaan enemmän kuin rakennetaan. Helsingin sote-rahoitusta aiotaan leikata. Minä ja Helsingin kokoomus haluamme tarjota helsinkiläisille asiakaslähtöisiä, laadukkaita, vaikuttavia ja kustannustehokkaita sosiaali-ja terveyspalveluita. Voimavaroja tulee kohdistaa erityisesti sairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Mielenterveyden ongelmiin varhainen tuki ja nopea hoitoon pääsy on varmistettava. Palveluiden tulee olla oikea-aikaisesti saatavissa matalalla kynnyksellä. Tämä on inhimillisesti ja taloudellisestikin kestävintä. Haluamme nopeuttaa lääkärin kiireettömälle vastaanotolle pääsyä esim. yhteistyössä kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa, palveluseteleillä ja etäpalveluilla. Ikääntyneiden itsenäisen elämisen tukeminen esim. hyvillä lähiliikuntamahdollisuuksilla ja kotiin saatavilla palveluilla on oleellista. Jokaisella on oikeus ympärivuorokautiseen hoitoon, kun kotona asuminen ei ole enää turvallista. Siihen pitää pystyä luottamaan. Ketään ei jätetä yksin. Hoivatyöstä on pyrittävä tekemään houkuttelevampaa, työnkiertoa vahvistaen motivaation ylläpitämiseksi.

Liikuntapaikat

Kysymys: ”Loistavien ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen. Paikoille talvella tarvittavat lapiot, jolloin jokainen voi halutessaan vaikka alkulämpönä aurata tilaa laitteiden ympäriltä.”  ” Merellisyydestä ihanaa nauttia. Kaupunki tehnyt paljon ulkoilureittejä meren ääreen”

Niina: Ulkoilualueiden huolto ja kunnossapito ovat tärkeitä. Koronan aikana ulkoliikunta on lisääntynyt huomattavasti, mikä on loistava juttu. Lisääntynyt käyttö luonnollisesti kuluttaa maastoa ja eri liikuntapisteitä, joten kaupungin on tarkistettava säännöllisesti kaikkien ulkoliikuntapaikkojen kunto. Pienillä huolto- ja korjaustoimenpiteillä vältymme jatkossa isoilta korjauskustannuksilta. Tuloksena tyytyväiset ulkoilijat ja kontrolloitu kustannustehokkuus. Olisi myös hyvä tehdä eri ulkoilualueille säännöllisesti kyselyjä niiden käyttäjille, jolloin toiveet ja ideat saataisiin paremmin esiin.

Meren äärellä olevien ulkoilualueiden jatkuva kehittäminen on tärkeää meille kaikille. Luonnon monimuotoisuutta arvostaen. Biokäymälöitä ja roskiksia lisää, myös niiden säännöllisestä tyhjentämisestä pitää huolehtia.

Keskuspuisto

Kysymys: ”Keskuspuiston alueelle Ruskeasuon tallien kohdalle ulkoliikuntapaikka” ”Keskuspuistoon ja kaupungin ulkoalueille ulkovessoja/biokäymälöitä enemmän” ”Puistonpenkkejä ja levähdyspaikkoja keskuspuistoon” ” Keskuspuiston luonnon huolto. Risuiset sekä katkenneet puut pois. Pidetään huolta lähiluonnostamme”

Niina: Ehdottomasti samaa mieltä kanssanne. Ulkoliikuntapaikka on rakennettava Ruoskeasuolle, koska alueella ei sellaista ole. Keskuspuiston laidalla on mm. kasvava Pasila, joten keskuspuiston käyttöaste tulee nousemaan hurjasti lähivuosina. Liikuntapaikka tulisi rakentaa osaksi Ruskeasuon liikuntahallia ja täydentämään sen toimintaa. Keskuspuiston muutamat penkit ja liikuntapisteet vaativat joko peruskunnostusta tai ihan kokonaan uusimista. Penkkejä on helppo lisätä, samoin roskiksia. Ja pidettävä myös huolta roskisten säännöllisestä tyhjentämisestä. Osa Keskuspuistosta on aika rämettyneen näköinen. Luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen voisi tarkentaa sitä, missä määrin kaupungin omien puunkaatojen yhteydessä voisi siistiä ympäristöä.

Liikenneturvallisuus

Kysymys: ”Pyöräilijöiden ralli pyöräteillä ja jalkakäytävillä. Jalankulkijoiden huomioiminen on tärkeää. Saisiko selkeät säännöt esim. infotauluille? ” ” Kaupunkiskuuttien käyttö ja jättö minne sattuu, selkeät paikat kuten kaupunkipyörilläkin.” ” Koirien kiinnipitäminen ”

Niina: Kaikilla kulkuvälineillä pitää pystyä liikkumaan kaupungissa turvallisesti. Pelisäännöt ja ohjeistus on oltava helposti nähtävissä ja niitä on myös noudatettava ja valvottava. Pyöräraivo keskusta-alueella on saatava kuriin, koska jalankulkivat ovat usein täysin turvattomia jalkakäytävillä. Lisää tietoiskuja ja yhteistyötä poliisin kanssa tarvitaan ehdottomasti paljon enemmän ja usein, sillä jokaisen on noudatettava lakia ja huomioitava kanssakulkijoita. Skuutit eivät saa maata keskellä tietä. Tämä haittaa mm. liikuntarajoitteisten ja näkövammaisten ihmisten kulkemista ja turvallisuutta. Skuuteille selkeät säännöt sekä jättöpaikat. Voitaisiinko ajatella myös jotain somekanavaa, minne voisi jättä ilmoituksen väärin jätetyistä skuuteista, jos muu ei auta?

Lain mukaan koirat on pidettävä taajamissa kytkettyinä. Niitä voi pitää taajamissa vapaina ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla. Myös tällöin koirien on oltava omistajansa tai haltijansa valvonnassa. Laissa mainitaan kaikki paikat, joissa koiria ei saa ulkoiluttaa, ellei sitä ole erikseen sallittu. Kiellettyjä ovat yleiset uimarannat, torit toriaikana, lasten leikkipaikat, urheilukentät sekä yleiseen käyttöön kunnostetut hiihtoladut. Tämä on laki ja sitä on noudatettava.. Koirien omistajien tulee huomioida muut ulkoiluttajat.

Julkinen liikenne

Kysymys: ”Julkisen liikenteen toimivuus Pakila/Paloheinä/ Torpparimäen alueelta. Huoli siitä, että linjoja lopetetaan.”

Niina: Liikenneyhteyksien tulee olla tasavertaiset ja toimivat kaikista kaupunginosista. Käyttöasteita on mietittävä tarkasti ennen linjojen vähentämistä taikka lopettamista.

Kruunusillat

Kysymys:” Kruunusillan kasvava hinta. Miten on kaupunki alun perin budjetoinut hankkeet? Ym siltahankkeiden eteneminen”

Niina: Perusongelma on usein ammattimaisen tarjousten sisällön läpikäynnin puute. Tarjouksista näyttää alun perin puuttuvan oleellisia osioita, joihin ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, ja sen vuoksi niiden tullessa myöhemmin esiin hintalappu nousee kohtuuttoman paljon. Sen vuoksi kunnollisen, ammattimaisen raadin on kyettävä katsastamaan kaikki tarjoukset yksityiskohtineen ja hintoineen tarjouskilpailutusvaiheessa, jolloin näitä järkyttäviä ylityksiä budjetissa ei tapahtuisi. Lisälaskuista on yksinkertaisesti päästävä eroon.

Malmin lentokenttä

Kysymys: ” Malmin kentän tilanne. Tuleeko uudelleen päätettäväksi? Miksi sinne rakennetaan? Ei asuntoja alueelle”

Niina: Ilmailun ja rakentamisen yhteensovittaminen on tutkittava uudelleen. Alueen monimuotoisuudesta on pidettävä huolta. Maapohjan kunto on tutkittava ja rakentamisen kustannukset on käytävä uudelleen läpi tarkasti. Myös uhanalaisten luonnonmuotojen sekä eliöiden alueet turvattava. Vaikea tilanne kokonaisuudessaan.

%d bloggaajaa tykkää tästä: