Minkkisen kulttuurinen kestävyys

Helsinki kulttuurin elävöittäjänä 

 • Kulttuuri kuuluu kaikille. Pidetään yllä ja kehitetään elävää kaupunkikulttuuria. Luovuus kunniaan.
 • Helsingissä on oltava kulttuuritarjontaa ja -tapahtumia ympäri kaupunkia kaikille.
 • Taataan festaripaikat kaiken kokoisille tapahtumille, tuetaan myös innovatiivisia toteutusmuotoja sekä yrittäjyyttä näissä.

Turvallinen Helsinki

 • Jokaisen pitää voida kulkea kaupungissa pelkäämättä. Kaupungissa tulee olla hyvät ja turvalliset julkiset yhteydet.
 • Turvataan tarvittava poliisin toiminta sekä lisätään nuorisotyöntekijöiden määrää. Kehitetään yhteistyötä nuorten kanssa toimivien kanssa .
 • Jokaisella on kansalaisvastuu ja -oikeus puuttua epäilyttäviin tilanteisiin.
 • Pysäytetään alueiden voimakas eriytyminen.
 • Kaupunginosat ovat ihmisiä varten – kehitetään niitä viihtyisämmiksi yhdessä.
 • Katujen kunnossapito tulee olla tehokasta ympäri vuoden, lumenkaatopaikkoja on mietittävä tarkemmin sekä ennakoiden.

Keskustan elvytyksestä ja asuntopolitiikan joustavuudesta

 • Helsingin keskustaa tulee elvyttää ja asuntopolitiikkaa suunniteltava kaikille ikäryhmille mahdolliseksi asua.
 • Muutokset keskusta-alueelle tulee tehdä yhteistyössä kaupunkilaisten ja yritysten kanssa. Jos aika on elänyt vanhojen päätösten osalta, on ne arvioitava uudestaan.  Päätökset on tehtävä tukemalla elävän ja kestävän Helsingin kasvua.
 • Toimiva kaupunki tarvitsee toimivia liiketiloja sekä eläviä toreja, terassialueita ja tapahtumia.
 • Innovatiiviselle yrittäjyydelle ja kansalaisten omille toreille annettava tilaa.
 • Helsinkiläisille on oltava koteja eri elämäntilanteita varten. Tiiviitä korttelikaupunginosia, pientaloalueita, seniorikoteja.
 • Tarvitsemme Helsinkiin lisää asuntoja. Kannustetaan täydennysrakentamista, korkeampaa rakentamista viherkattoineen, ullakkorakentamista. Vanhaa arkkitehtuuria vaalien.
 • Uusien alueiden rakentamisessa on varmistettava, että palvelut ja hyvät liikenneyhteydet tulevat alueille etupainotteisesti.
 • Työperäisen maahanmuuton tukemiseksi kaupungilla on oltava verkosto kansainvälisten perheiden palveluiden takaamiseksi.

Minkkisen ekologinen kestävyys

 • Ympäristön kuormittamisen vähentäminen, etunojassa ja linjassa Suomen ja EU:n tavoitteiden kanssa.
 • Paikallisten yrittäjien tuotteita ja palveluita aina mukaan Helsingin kilpailutuksiin myös hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
 • Kierrätyksen ja kiertotalouden tehostaminen. Tiedotuksen lisääminen sen helpottamiseksi.
 • Uuden jätelain tullessa voimaan tehostetaan myös pientalojen ja omakotitalojen kierrätystä.
 • Viljelypalstojen lisääminen on tärkeää myös kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta.
 • Pidetään puistot siistinä. Luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen on siistittävä mm.  Keskuspuistoa.
 • Lisätään viihtyvyyttä ulkona lisäämällä puistonpenkkejä sekä kunnostamalla olemassa olevia levähdysalueita.
 • Julkisten WC:iden lisääminen kaupunki- ja virkistysalueille kattavasti.
 • Vahvistetaan ja korostetaan merellistä Helsinkiä. Yhteistyössä kaupunkilaisten ja yrittäjien kanssa. Innovoidaan yhdessä.
 • Viihtyisä kaupunki on siisti. Roska-astioita lisää sinne, missä ihmiset liikkuvat ja viettävät aikaa. Astioiden koot ja tyhjennysaikataulut on suunniteltava vastaavasti. Yleistä jätteiden lajittelua on tehostettava.

KESTÄVÄ KEHITYS MÄÄRITELMÄ

Kestävä kehitys tarkoittaa maailmanlaajuisesti, alueellisesti sekä paikallisesti tehtäviä muutoksia, jotka tyydyttävät nykyisten sukupolvien ja yhteiskunnan tarpeet sekä turvaavat seuraaville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen toteutumiseksi muutosten teossa tulee huomioida ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti. Muutokset siis eivät saa tapahtua toisen kustannuksella. Kestävä kehitys jaetaan neljään osa-alueeseen. Näitä ovat Sosiaalinen, kulttuurinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys.

YK:n tekemä kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda 2030, sisältää 17 tavoitetta, jotka tähtäävät kaikkien neljän osa-alueen toteutumiseen. Toimintaohjelman kantavana teemana on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen. Agenda 2030 koskee kaikkia maailman maita.

%d bloggaajaa tykkää tästä: