Minkkisen sosiaalinen kestävyys

Nuorten hyvinvointia on tuettava ja Sote-palvelut pidettävä toimivina:

 • Tehokkaat kuntoutuspalvelut poistavat mahdollisen työkyvyttömyyseläkkeen ja mahdollistavat yhteiskunnassa kiinni olemisen.
 • Nuorten työllistymisen tukeminen on edellytys toimivalle yhteiskunnalle jatkossakin.
 • Jokaiselle turvataan laadukkaat ja tarpeenmukaiset palvelut.
 • Palveluille ihmisen näkökulma.

Heikompien hyvinvointia on tuettava:

 • Opiskelijoiden ja eläkeläisten saavutetut edut säilytettävä.
 • Päihdehoidon saavutettavuus ja sinne pääsemisen tukeminen on tärkeää. Myös aikainen puuttuminen ongelmiin vähentää pitkäaikaisen hoidon tarvetta.

Ihmisarvo on kaiken perusta. Sosiaalinen kestävyys on sitä, että turvataan ihmisoikeudet, koulutus ja hoiva, edistetään tasa-arvoa ja poistetaan köyhyys. Autetaan heitä, jotka ovat jääneet kehityksestä jälkeen ja varmistetaan, että kaikki saavat hoitoa sairauksiinsa. Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, tasapuolinen koulutus ja mahdollisuudet menestyä kuuluvat kaikille. Kenenkään ei kuulu elää köyhyydessä ja puutteessa.

Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluvat esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisy, tehokkaammat kuntoutuspalvelut sekä monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen ja yhteiskunnan eriytymisen pysäyttäminen. Myös heikompien, esimerkiksi opiskelijoiden tai eläkeläisten, aseman turvaaminen on tärkeää sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi.

Minkkisen taloudellinen kestävyys

Yrittäjyyden tukeminen:

 • Kevennetään sääntelyä ja karsitaan byrokratiaa sekä tehdään yritystoiminta mahdollisimman houkuttelevaksi Helsingissä.
 • Tuetaan innovatiivista ajattelua ja näkökulmia.
 • Korostetaan paikallisuutta ja lähituottajia.
 • Mahdollistetaan monikultturisen yrityskentän toiminta mm. helpottamalla työperäistä maahanmuuttoa.
 • Pidetään kaupunkikeskusta yrittäjäystävällisenä.
 • Huomioidaan suunnitellut kaupunkikehityksen muutosprojektit myös yrittäjien näkökulmasta.

Kestävä talous on pitkän aikavälin suunnittelulla toteutettua tasapainoista kasvua, jossa on huomioitu sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden osa-alueet. Kasvua ei voi tehdä luonnonvarojen kustannuksella tai velkaantumalla. Kestävää taloutta voi toteuttaa kuluttajat, yritykset, yhteisöt ja koko yhteiskunta. Taloudellisen kestävyyden keinoja ovat muun muassa resurssitehokkuuden lisääminen, lainsäädäntö, kiertotalouden edistäminen ja innovaatioiden kehittäminen.