Minkkisen sosiaalinen kestävyys

Ihmisarvo on kaiken perusta. Sosiaalinen kestävyys on sitä, että turvataan ihmisoikeudet, koulutus ja hoiva, edistetään tasa-arvoa ja poistetaan köyhyyttä. Autetaan heitä, jotka ovat jääneet kehityksestä jälkeen ja varmistetaan, että kaikki saavat hoitoa sairauksiinsa. Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, tasapuolinen koulutus ja mahdollisuudet menestyä kuuluvat kaikille. Kenenkään ei kuulu elää köyhyydessä ja puutteessa.

Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluvat esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisy, tehokkaammat kuntoutuspalvelut sekä monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen ja yhteiskunnan eriytymisen pysäyttäminen. Myös heikompien aseman turvaaminen on tärkeää sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi

Nuorten hyvinvointia on tuettava ja Sote-palvelut pidettävä toimivina:

 •  Lisätään matalan kynnyksen palveluita kaikille ikäryhmille. Jokaiselle on turvattava laadukkaat ja tarpeenmukaiset palvelut.
 • Otetaan yksityiset toimijat mukaan lyhentämään terveyspalveluiden jonoja. Palvelusetelit käyttöön, kun hoitoon pääsy viivästyy. Pidetään hoitosuhteet voimassa.
 • Luodaan tehokkaat asiakaslähtöiset ja henkilökohtaiset hoitopolut, jotta mahdollistamme syrjäytymisriskin alla olevien nuorten yhteiskunnassa kiinni olemisen. Helsingissä on kasvava määrä nuoria työkyvyttömyyseläkkeillä, joista moni olisi vältetty tehokkailla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä.
 • Nuorten työllistymisen tukeminen on edellytys toimivalle yhteiskunnalle jatkossakin. Helsingin tulee tukea eri tilanteissa olevien nuorten avun saantia nopeasti.
 • Tuetaan nuorten työllisyyttä ja yrittäjiä, jotka palkkaavat nuoria.
 • Tuetaan jokaiselle nuorelle mahdollisuus harrastaa.
 • Palveluille ihmisen näkökulma.

Heikompien hyvinvointia on tuettava:

 • Opiskelijoiden ja eläkeläisten saavutetut edut on säilytettävä.
 • Vanhenevan väestön itsenäistä elämää on tuettava tarjoamalla riittävästi palveluita ja mahdollistamalla palveluiden ostaminen kotiin.
 • Päihdehoidon helpompi saavutettavuus ja sinne pääsemisen tukeminen on tärkeää. Aikainen puuttuminen ongelmiin vähentää pitkäaikaisen hoidon tarvetta.
 • Lisätään ja kehitetään työn kautta tapahtuvaa maahanmuuttajien kotouttamista kaupungin työvoimapalveluissa. Maahanmuuttajien tehokkaampaan integroimiseen yhteiskuntaan on kehitettävä uusia työkaluja. Yhteistyössä ja innovoiden eri sidosryhmien kanssa.
 • Naisten asemaa on parannettava kulttuuritaustasta riippumatta.

Minkkisen taloudellinen kestävyys

Kestävä talous on pitkän aikavälin suunnittelulla toteutettua tasapainoista kasvua, jossa on huomioitu sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden osa-alueet. Kasvua ei voida tehdä luonnonvarojen kustannuksella tai velkaantumalla. Kestävää taloutta voi toteuttaa kuluttajat, yritykset, yhteisöt ja koko yhteiskunta. Taloudellisen kestävyyden keinoja ovat muun muassa resurssitehokkuuden lisääminen, lainsäädäntö, kiertotalouden edistäminen ja innovaatioiden kehittäminen.

Yrittäjyyden tukeminen:

 • Kevennetään sääntelyä ja karsitaan byrokratiaa. Tehdään yritystoiminta mahdollisimman houkuttelevaksi Helsingissä. Luodaan helpot kanavat asioida kaupungin kanssa.
 • Kehitetään yrittäjien verkkopalveluja, lupaprosesseihin nopeutta sekä joustavuutta.
 • Tuetaan innovatiivista ajattelua ja näkökulmia.
 • Korostetaan paikallisuutta ja lähituottajia.
 • Mahdollistetaan monikulttuurisen yrityskentän toiminta mm. helpottamalla työperäistä maahanmuuttoa.
 • Pidetään kaupunkikeskusta yrittäjäystävällisenä.
 • Huomioidaan suunnitellut kaupunkikehityksen muutosprojektit myös yrittäjien näkökulmasta.
 • Vahvistetaan ja korostetaan merellistä Helsinkiä. Yhteistyössä kaupunkilaisten ja yrittäjien kanssa. Innovoidaan yhdessä.
 • Jatketaan korona-ajan yrittäjille suunnattuja helpotuksia.
%d bloggaajaa tykkää tästä: